หมายเลขครุภัณฑ์

  • บ้าน
  • /
  • หมายเลขครุภัณฑ์

หมายเลขครุภัณฑ์

วิธีค้นหารหัสหมายเลขครุภัณฑ์เพื่อทำทะเบียนครุภัณฑ์…- หมายเลขครุภัณฑ์ ,Sep 21, 2011·วิธีค้นหารหัสหมายเลขครุภัณฑ์เพื่อทำทะเบียนครุภัณฑ์ได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเปิดหนังสือให้ยาก… ใกล้สิ้นปีงบประมาณเต็มที เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว ...1 รายการครุภัณฑ์โดยสภาพแยกตามหมวดได๎ดังนี้ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1. ปี่คาลิเน็ท 1. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 2. แตรทรัมเป็ท 2. หม๎อแปลงไฟฟ้า 3. แตรทัมโบน 3.ครุภัณฑ์มาตรฐาน

2. มีขอเกาะด้านบน 1 ตัว ขอเกี่ยวยกน้ำหนักด้านล่าง 1 ตัว

หนังสือขออนุญาตจ้างซ่อมครุภัณฑ์

f-พส-001. หนังสือขออนุญาตจ้างซ่อมครุภัณฑ์. มหาวิทยาลัยนเรศวร ...

แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค …

หมายเลขครุภัณฑ์ / หมายเลขเครื่อง.....จำนวน ..... (หากมากกว่า 2 รายการ ให้ทำเอกสารแนบท้าย)

เหตุผลประกอบการขอครุภัณฑ์ ประจำปี 2550

หมายเลขครุภัณฑ์เดิม มช.2/24 กปฐ. อายุการใช้งาน ใช้งานมาแล้ว 25 ปี. สภาพปัจจุบัน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 12 - 12 8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 13 – 16 9. ครุภัณฑ์โรงงาน 17 - 17 10. ครุภัณฑ์ส านักงาน 18 - 21 11. ครุภัณฑ์ส ารวจ 22 - 22 12.

ระบบฐานข้อมูลพัสดุ

ระบบงานฐานข้อมูลพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข. เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

เหตุผลประกอบการขอครุภัณฑ์ ประจำปี 2550

หมายเลขครุภัณฑ์เดิม มช.2/24 กปฐ. อายุการใช้งาน ใช้งานมาแล้ว 25 ปี. สภาพปัจจุบัน

หมายเลขครุภัณฑ์/ใบรับมอบส่งมอบ - …

หมายเลขครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ยี่ห้อ tsc รุ่น ta-200 จำนวน 65 เครื่อง; หมายเลขครุภัณฑ์ เครื่องอ่านบาร์โค้ต จำนวน 65 เครื่อง

มหาวิทยาลัยนเรศวร : Naresuan University

4. ปริ๊นหมายเลขครุภัณฑ์จากระบบฐานข้อมูล nudb ด้วย เพื่อแนบกับเรื่องซื้อ / จ้าง เพื่อนำไปประกอบการเบิกจ่ายเงินที่กองคลัง

คู่มือ การกําหนดรห ัสครุภัณฑ์

การให้หมายเลขพ ัสดุตามระบบ FSN (Federal Stock Number) การให้หมายเลขพัสดุในประเทศไทยป ัจจุบันได้นําเอาระบบการก ําหนดหมายเลขพ ัสดุของ

ครุภัณฑ์ shopping list – ..:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียน ... ครุภัณฑ์ shopping list 1 file(s) 25.29 . Download. Post navigation. ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 รุดเยี่ยมให้กำลังใจ-ช่วยเหลือ นร.บ้านไฟ ...

ประเภททรัพย์สินที่ต้องตีราคา อายุการใช้งานและอัตราค่า ...

ครุภัณฑ์ดนตรี 3 33.33 15. ครุภัณฑ์การศึกษา 2 50.00 16. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 20.00 17. ครุภัณฑ์กีฬา 2 50.00 18. ครุภัณฑ์อาวุธ 10 10.00 19.

ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ

แนวการตรวจสอบพัสดุประจำปี. การตรวจสอบพัสดุประจำปี การจำหน่าย และการลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน ตามระเบียบฯ ดังนี้

ค้นหาครุภัณฑ์ …

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว: ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ใช้ในปี 40-51) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ใช้ในปี 40-51)

รหัสครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ ชนิดครุภัณฑ์ …

รหัสครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ ชนิดครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ ห 3น่วยนับ €3413-001-0002€ €ครุภณัฑ์ก่อสร้าง(เครื่องมือและอุปกรณ์)€ €เครื่อง ...

1 รายการครุภัณฑ์โดยสภาพแยกตามหมวดได๎ดังนี้

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1. ปี่คาลิเน็ท 1. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 2. แตรทรัมเป็ท 2. หม๎อแปลงไฟฟ้า 3. แตรทัมโบน 3.

ค้นหาครุภัณฑ์ …

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว: ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ใช้ในปี 40-51) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ใช้ในปี 40-51)

ขอหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ – กรมประมง

ขอหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ – กรมประมง Author: Mr.KKD Last modified by: Mr.KKD Created Date: 5/22/2013 6:03:00 AM Company: KKD Computer Other titles: ขอหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ – กรมประมง

ใบส่งคืนครุภัณฑ์

ลำดับที่ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ แบบ / ยี่ห้อ จำนวน เหตุผลที่ส่งคืนหรือสภาพการชำรุด รายการครุภัณฑ์ตามที่กล่าว ...

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1 ชุด หมายเลขครุภัณฑ์. ศค.06-003-03/49 (รด.) 2. ชุดไมค์ประธาน Chairman Unit 1 ชุด ศค.06-015-02/49 (รด.) 3. ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม Delegate Unit 24 ชุด ศค.06-016-01/49 (รด.) 4.

คู่มือการปฏิบัติงาน

การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ (งบประมาณแผ่นดิน) คู่มือการกำหนดหมายเลขพัสดุ; หลักการจำแนกประเภทครุภัณฑ์

โปรแกรมซ่อมบำรุงออนไลน์

no เลขที่ส่งซ่อม วันที่ส่งซ่อม รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน ...

แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค …

หมายเลขครุภัณฑ์ / หมายเลขเครื่อง.....จำนวน ..... (หากมากกว่า 2 รายการ ให้ทำเอกสารแนบท้าย)

ระบบราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ขนาดครุภัณฑ์ ราคาสำนักงบประมาณ ราคากรมชลประทาน คุณลักษณะ; ไม่มี-160,000.00: ไม่มี

Copyright ©AoGrand All rights reserved